07 agosto 2006

Xinesos a California 1850-1925

pasatgers al ferry
Com sempre és apasionant el tema de les migracions de poblacions d'un continent a l'altre...i aquest és un d'ells, la dels xinesos a Califòrnia. Com les migracions col·lectives redibuixen els mapes demogràfics, com influencien i creen nous tipus de vida, gastronomía, etc. mai deixa de ser apasionant.
Ahir vaig estar mirant un article aparegut al National geogràfic, crec que del 1998, sobre ....China Town a nova York, i com ha crescut la seva àrea d'influència a Manhatan, absorvint part de Little Italy.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...